Puni Pankšciemā , kultūras objekti

Puni Pankšciemā, kas rakstos minēti jau 1559.gadā. Atrodas tēstu baļķu dzīvojamā māja ar savdabīgu baļķu savienojumu, divas klētiņas, vienā no tām iecirsti gadskaitļi- 1744 un 1902. Pagalmā aug liepa 5,7 m apkārtmērā.

Puni Pankšciemā, kultūras objekti

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: