Zlēku deviņgadīgā skola , arhitektūras objekts

Zlēku deviņgadīgā skola (dibināta 1796.gadā), skolas ēka celta 1884.gadā un pārbūvēta 1960.gadā. Vecajā skolas ēkā, kas celta 1856.gadā, iekārtots Tautas muzejs.

Zlēku deviņgadīgā skola, arhitektūras objekts

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: