Bijušais Zlēku mācītājmuižas komplekss , muižas

Dzīvojamā ēka, klēts, kalpotāju ēka. Te dzimis mācītājs Georgs Bitners (1805- 1883), kas 1844.gadā laida klajā pirmo bagātāko latviešu tautasdziesmu krājumu "Latviešu ļaužu dziesmas un ziņģes" ar 2854 dziesmām. Dzimis mācītājs Hermanis Frīdrihs Dullo (1745- 1826) - žurnāla "Latviska Gada Grāmata" līdzstrādnieks.

Bijušais Zlēku mācītājmuižas komplekss, muižas

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: