Dzīkļi , arhitektūras objekts

Dzīkļi - dzīvojamā māja ar apvalkdūmeni (1868), klēts (19.gs.sākuma). Blakus Dzīkļu mājām atrodas lībiešu senkapi, kuros arheoloģiskie pētījumi veikti 20. gs 20. gados.

Dzīkļi, arhitektūras objekts

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: