Agrā feodālisma dzīvesvieta , kultūras objekti

Starp Kalējiem un Jaunbērziem konstatēta agrā feodālisma dzīvesvieta, te atrodas arī Jaunbērzu senkapi.

Agrā feodālisma dzīvesvieta, kultūras objekti

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: