Jaunrīdznieki , parki

Jaunrīdznieki (1939) - selekcionāra amatiera J.Priekuļa ierīkotais dendroloģiskais parks ar 52 sugu kokiem.

Jaunrīdznieki, parki

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: