Jāņkalna kapi , kapi

Jāņkalna kapi - kapu zvans iekārts kokā. Pēc nostāstiem, blakus atrodas senkapu teritorija, kurā 17.gs. atradās Jāņkalna baznīca, uz kuru ar laivām braukuši arī no Piltenes.

Jāņkalna kapi, kapi

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: