Vangstreibēji

Vangstreibēji - ir dati, ka šajā mājā ir dzimis padomju militārais darbinieks Jānis Fabriciuss (1877-1929). Agrāk mājas pagalmā atradās K.Danes veidotais J.Fabriciusa krūšutēls (1969). Muzejā, kurš izveidots 1969.gadā un darbojās padomju laikā, notika izstādes un darbojās etnogrāfiskā nodaļa. Tagad materiāli nodoti Ventspils muzejam.

Vangstreibēji

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: